Fridykkerkurs for voksne

Kurset inneholder ca. 6 timer teori, 4-6 timer basseng og en økt i sjøen. 

Kurset vil inneholde teori og praktiske øvelser som vil lede frem til et internasjonalt CMAS fridykkersertifikat. Inkludert i prisen er all instruksjon, teoribok, sertifikat og lån av utstyr til basseng og sjø.

Kurset inneholder ca. 6 timer teori, 4-6 timer basseng og en økt i sjøen. 

 • Introduksjon: Norges Dykkerforbund; Organisasjon, fridykkerens posisjon, videreutdanning. Trenerutdanning.
 • Utstyrslære: ABC-utstyr. Typer, tilpassning, vedlikehold og statlige retningslinjer. Annet aktuelt utstyr: Drakt, blybelte, kniv, lykt, dybdemåler, harpun osv.
 • Fysikk/anatomi: Trykk – Boyles lov. Ørets oppbygning – Trykkutligning. Oppdrift- Arkimedes lov. Lysbrytning og farger. Lyd.
 • Medisin: Trykkskader/squeese. Underkjøling. Lungenes oppbygning – gassutveksling. CO2-opphopning. Hyperventilering. Grundtvannsbesvimelse.
 • Sikkerhet: Signaler. Sikkerhetsregler; Forhold i sjøen; temperatur, sikt, strøm, bølger, trafikk, fiskere. Dykkeledelse.
 • Førstehjelp: Alarm/handlingsplan. Førstehjelp. HLR.
 • Knop: Båtmannsknopp, flaggstikk, dobbelt halvstikk og pålestikk.
 • Fredning: Fredningsbestemmelser om vrak. Fangstbestemmelser.
 • Teorieksamen
 • Bassengøvelser
 • Praktiske prøver

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med Arve Gravningen på: